· 

Czy Pilates może wpłynąć na jakość snu? Sprawdź. :)

Sen a Pilates.

 

Sen. Czasem o niego bardzo trudno. Albo jesteśmy zabiegani i za krótko śpimy albo odreagowujemy dzień w czasie snu poprzez częste budzenie się albo jesteśmy tak zmęczeni że nie możemy zasnąć. Każdy czasem się z tym boryka. Gorzej jak się to nasila i codziennie lub niemal codziennie mamy problem ze snem.

 

Różne sposoby są na to by poprawić sobie sen a jednym z nich mogą być ćwiczenia Pilates. Całkiem niedawno bo w 2018 r. ukazał się ciekawy artykuł dotyczący wpływu 16 tygodniowego programu Pilatesu na zdrowie oraz jakość snu u kobiet w podeszłym wieku. Do badania włączono łącznie 61 zdrowych kobiet. W grupie badawczej znalazło się 31 kobiet a w grupie kontrolnej 30 kobiet o średniej wieku około 64 lat. Osoby włączone do grupy badawczej ćwiczyły Pilates przez okres 16 tygodni, 2 razy w tygodniu. Pojedyncze zajęcia trwały 60 minut. Grupa kontrolna nie ćwiczyła w ogóle.

 

Wszystkie uczestniczki uzupełniły 2 kwestionariusze, przed i po przystąpieniu do badań. Pierwszy dotyczył jakości snu (PSQI) w którym znalazło się 7 komponentów tj. długość snu, użycie środków nasennych czy zakłócenie snu. Drugi dotyczył ogólnego stanu zdrowia (GHQ-12) składający się z 12 pytań.

 

Badacze zauważyli że po 4 miesiącach ćwiczeń Pilates nastąpiła poprawa ogólnego stanu zdrowia, ogólnego wyniku poziomu jakości snu jak również części jego komponentów. W grupie kontrolnej nie odnotowano poprawy a nawet nastąpiło pogorszenie niektórych parametrów.

 

Autorzy podsumowują, że Pilates przyczynia się do lepszego funkcjonowania starszych kobiet (jakość snu, stan zdrowia) jednak podkreślają iż więcej badań jest potrzebnych dotyczących tego zagadnienia.

 

Z mojej strony mogę jeszcze raz was po zachęcić do praktykowania Pilatesu. Kolejny raz okazuje się, że Pilates może poprawić nasze życie. I nie chodzi tu tylko o silniejsze mięśnie czy lepszą postawę ciała ale również o dobry sen który ma duże znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania naszego ciała i umysłu.

 

Curi VS, Vilaça J, Haas AN, Fernandes HM. Effects of 16-weeks of Pilates on health perception and sleep quality among elderly women. Archives of Gerontology and Geriatrics 2018, 74, 118-122.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29096225

 

 

Opracowała mgr Krystyna Zeńczak-Praga. 

Write a comment

Comments: 0