· 

Ból odcinka szyjnego kręgosłupa a ćwiczenia.

 

O Pilatesie często mówi się w kontekście bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa natomiast dużo rzadziej Pilates jest rozważany jako metoda ćwiczeń dla osób borykających się tzw. chronic neck pain czyli przewlekłym bólem karku/odcinka szyjnego kręgosłupa. Dziś pokrótce chciałabym wam przedstawić jeden z najnowszych artykułów naukowych opublikowanych w 2018 roku podejmujący właśnie to zagadnienie.

 

Autorzy pracy porównali efektywność ćwiczeń Pilates, Jogi oraz ćwiczeń izometrycznych u osób borykających się z przewlekłym bólem odcinka szyjnego kręgosłupa trwającym dłużej niż 3 miesiące.

Do badań włączyli 56 osób w wieku 18-56 lat z przewlekłym bólem karku. Jednak wszystkie osoby które przeszły zabiegi chirurgiczne lub doznały urazu w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa, miały zdiagnozowaną szyjną radikulopatię lub choroby centralnego układu nerwowego lub inne stany zapalne w tym odcinku były wykluczone z badań.

 

Pacjenci zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza grupa ćwiczyła Pilates, druga Jogę a trzecia ćwiczenia izometryczne szyi. Wszyscy uczestnicy badania ćwiczyli przez 6 tygodni, jednak pod nadzorem fizjoterapeuty który uczył odpowiednich ćwiczeń i edukował pacjentów jedynie 3 tygodnie. Pozostałe 3 tygodnie pacjenci ćwiczyli w domu. Podczas pierwszych 3 tygodni badani również otrzymywali zabiegi fizykalne tj. ciepłolecznictwo, ultradźwięki oraz TENS w celu złagodzenia bólu.

 

Wszyscy pacjenci zostali przebadani przed rozpoczęciem ćwiczeń i po okresie 6 tygodni. Za pomocą USG oceniono grubość poszczególnych mięśni w odcinku szyjnym, zbadano zakres ruchu oraz skorzystano ze skal oceniających ból, niepełnosprawność, jakość życia oraz poziom depresji.

 

Autorzy zauważyli, że badane parametry takie jak ból, niepełnosprawność, depresja, jakość życia polepszyła się we wszystkich grupach na podobnym poziomie. Jednak tylko w grupie ćwiczącej Pilates istotnie statystycznie zwiększyła się grubość mięśnia półkolcowego głowy. Mięsień ten należy do tzw. mięśni głębokich i bierze udział w wyproście oraz rotacji głowy i szyi. Ponadto odpowiedzialny jest za odpowiednią postawę (m.in pomaga utrzymać głowę na szyi). Autorzy podkreślają, że minusem badań był krótki czas ich trwania czy jedynie częściowy nadzór fizjoterapeuty nad ćwiczącymi.

 

Podsumowując z mojego punktu widzenia ważne jest by ćwiczyć i to regularnie. Z jednej strony wzmacniać mięśnie z drugiej dbać o elastyczność. Kluczem jest aktywność fizyczna i wzmacnianie także głębokich mięśni. Warto też skorzystać z porady specjalisty by pokazał nam jak bezpiecznie ćwiczyć, ponieważ w przypadku niektórych schorzeń część ćwiczeć jest niewskazana.

 

Literatura:

 

1. Uluğ N. Tunca Ö Yılmaz, Kara M, Özçakar L. Effects of Pilates and yoga in patients with chronic neck pain: A sonographic study. Journal of Rehabilitation Medicine 2018; 50:80-85

https://www.medicaljournals.se/jrm/content/abstract/10.2340/16501977-2288?ref=search

 

2. https://www.physio-pedia.com/Semispinalis_Capitis

Write a comment

Comments: 0